SHAPER FITNESS 幫你增肌減脂 全球

  • 刊登日期: 2019-10-01

我地創辦健身中心既目的係想為學員帶來更加舒適既環境進行訓練,而且我既健身室收費係會訂為市場價格既中低水平,希望每個想改善身體健康既人士都可以受惠,減少經濟壓力。 我地除左係健身教練之外仲係一個伸展及運動按摩教練,亦都係一個功能性治療教練。除左可以幫你減肥增肌,訓練增力增耐力之外,脊椎有問題的話都可以幫你透過功能性治療去改善。 我地提供的訓練種類包括: 減肥訓練 增肌訓練 體能訓練 運動按摩 運動伸展 功能性訓練 功能性治療 一對一私人訓練 一對二小組訓練 營養餐單建議…

運動/健身/舞蹈類別: 瘦身/健身/重訓

詳細資料